در تماس باشید

محاسبه زمان پریود بعدی

برای شما هم پیش اومده که یک دفعه پریود بشی؟ با سافتکس خیالت راحته !
روز شمار پریود سافتکس به شما برای پیشبینی روزهای قاعدگی کمک می‌کنه .

روز شمار پریود

چرخه پریود یک سیکل منظم است، به همین دلیل زیر نظر داشتن این نظم اهمیت زیادی دارد، چرا که سه دوره پریود نامنظم می‌تواند نشان‌دهنده بروز یک مشکل باشد. با یادداشت کردن روز شروع خونریزی، پس از چند دوره می توانید چرخه قاعدگی خود را درک کنید. به فاصله روز اول پریود تا روز اول پریود بعدی، چرخه قاعدگی گفته می شود. به طور معمول چرخه قاعدگی هر 28 روز یک بار تکرار میشود، اما باید بدانید این عدد در زنان مختلف متفاوت بوده و سیکل های 21 تا 35 روزه همگی طبیعی هستند.
روزشمار پریود برای شماست تا تاریخ تقریبی پریودتان را محاسبه کنید.